ЦЕНИ И ДОСТАВКА

Z

Цената на доставката е за наша сметка. Посочените цени са с включено ДДС.

Z

„Гунев Трейд“ ЕООД си запазва правото да променя цените.

СРОК НА ДОСТАВКА

Z

Срокът на доставка е до пет работни дни.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

Z

ПО БАНКОВ ПЪТ

  • При избиране на този начин , Вие извършвате банков превод към сметката на фирма “ Гунев Трейд “ ЕООД .
  • Наш служител ще се свърже с Вас за потвърждаване, след това се извършва превода на заплащането.
  • В този случай, поръчката ще бъде изпълнена след получаването на превода.

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Z

Личната информация, която ни предоставяте попада под Закона за защита на личните данни.

Z

Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

Z

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:

  • констатирани липси;
  • дефекти на стоката;
  • несъответствие с обявения търговски продукт.
Z

Рекламацията се предявява до пет работни дни след закупуването на стоката.

Z

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

  • възстановяване на заплатената сума;
  • заменяне на стоката с нова;
  • отбив от цената.

ПРАВО НА ОТКАЗ

На всеки един етап от оформянето и потвърждението на поръчката всеки има право да се откажете от направената поръчка. В случай, че настъпи каквато и да било промяна по отношение на съдържанието, стойността, условията и сроковете за доставка на направена поръчка, Вие ще бъдете информирани по телефон или електронно писмо и поръчката няма да бъде изпълнена, до получаване на изричното ви съгласие.

ПРАВО НА ОТКАЗ

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за вашите имена, настоящ адрес, телефонен номер  и електронен адрес, и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление на имейл office@obeyyourbody.bg В този случай, ние незабавно ще Ви изпратим по електронен път съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Можете да упражните правото си на отказ и чрез писмо, изпратено по пощата на адреса на управление на ГУНЕВ ТРЕЙД ЕООД – България, гр. София, ул. „Чумерна 14, пк 2а.
Независимо от избора на упражняване на правото си на отказ решите да използвате, можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Стоката, която потребителят иска да върне на ГУНЕВ ТРЕЙД ЕООД, трябва да бъде в отличен търговски вид, без външни и/или вътрешни повреди, поставена в оригиналната търговска опаковка, която е получена от ГУНЕВ ТРЕЙД ЕООД, да не е нарушена целостта на поставени от ГУНЕВ ТРЕЙД ЕООД и/или производителя защитни стикери, в т.ч. стоката да не е ползвана и да отговаря на предвиденото в договора за продажба предназначение.

Стойността на върнатата стока се възстановява на потребителя в срок от 14 календарни дни считано от датата, на която потребителят е информирал ГУНЕВ ТРЕЙД ЕООД за решението си.
Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин.

ГУНЕВ ТРЕЙД ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоката обратно или докато, не ни се представят доказателства, че сте изпратили обратно стоката, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоката  към физическия ни магазин от където е тръгнала стоката, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Преките разходи по връщане на стоката са за Ваша сметка.